Header Image for Cyngor Cymuned Llanfihangel Aberbythych

Cyfarfodydd, Cofnodion ac Agendau

Mae Cyngor y Plwyf yn cyfarfod yn fisol - mae'r cyfarfodydd yn dechrau am 7.00pm (oni bai y nodir fel arall).

 Agenda Cyfredol
 Nos Llun 26 Hydref, 2015
 Cofnodion
 2015 2014
 Ionawr
30 Chwefror
30 Mawrth
Ebrill
Mai
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr
Ionawr
Chwefror
Mawrth
Ebrill
Mai
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr