Header Image for Cyngor Cymuned Llanfihangel Aberbythych

Cyfarfodydd, Cofnodion ac Agendau

Mae Cyngor y Plwyf yn cyfarfod yn fisol - mae'r cyfarfodydd yn dechrau am 7.00pm (oni bai y nodir fel arall).

  Agenda Cyfredol
  Nos Llun 26 Hydref, 2015
  Cofnodion
 2019 2018 2015 2014 
 Ionawr
Chwefror
Mawrth
Ebrill
Mai
Mehefin
Gorffennaf

Awst

Medi

Hydref

Tachwedd
Rhagfyr 
Ionawr
Chwefror
Mawrth
Ebrill
Mai
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr
Ionawr
30 Chwefror
30 Mawrth
Ebrill
Mai
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr
Ionawr
Chwefror
Mawrth
Ebrill
Mai
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr