Header Image for Cyngor Cymuned Llanfihangel Aberbythych

Cyngor Cymuned

 Ward y Gogledd
Barbara Griffiths
The Cottage
Penrhiw Farm
Gelli Aur, Caerfyrddin
SA32 8NE
bargriffiths@btinternet.com

Eifion Lloyd Hopkins
Cwmbasset
Derwydd Road
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 3LJ
cwmbasset@gmail.com

Julie Helen Roberts
13 Gelli Newydd
Gelli Aur
Caerfyrddin
SA32 8LP
jroberts077@aol.com
Ward y De

Mair Lloyd Trevor
Penlan
Heol Llandeilo
Carmel
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 7SD
trevorpenlan@aol.com

Bethan Mary John
Preswylfa
Maesybont
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 7SR
bethanjohn456@
btinternet.com

Thomas Michael Digby
Glen View
Maesybont Road
Gorslas
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 
Thomas@
tdigby.orangehome.co.uk

Arwel Owen James
Ffynnon
Gelli Aur
Caerfyrddin
SA32 8NB
yffynnon@aol.com
George Anthony Stephens
Annedd Wen
Milo
Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3NX
tonystephens@resqnet.co.uk
Malcolm John Thomas
Nant y Gân
Carmel, Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 7SE
malcolmthomas199@
btinternet.com

John Walters
7 Bryngelli
Carmel 
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 7TL
Meirion Gwyn Williams
Caerodyn
Pantllyn, Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3TU
mwill33533@aol.com


Cynghorydd Sir
Cefin Campbell
Ty'r Gât
Gelli Aur
Caerfyrddin
SA32 8NG
07877 141202
01558 668 663

CACampbell@sirgar.gov.uk