Header Image for Cyngor Cymuned Llanfihangel Aberbythych

Cysylltwch â ni

Defnyddiwch y manylion canlynol er mwyn cysylltu â'r Clerc, Mrs Eleri Bowen 

Cyfeiriad: Maespant, 24 Heol Caerfyrddin, Llandeilo, SA19 6RS
Ffôn: 07890 667979
E-bostclerk@llanfihangelaberbythych.org.uk

Fel arall, defnyddiwch y ffurflen isod.

Eich enw:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn:

I ymateb i'ch ymholiad, efallai y bydd rhaid i ni rannu eich gwybodaeth gyda staff y Cyngor, Cynghorwyr a thrydydd partion. Os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn, cliciwch yma.

Ymholiad: