Header Image for Cyngor Cymuned Llanfihangel Aberbythych

Cysylltwch â ni

Defnyddiwch y manylion canlynol er mwyn cysylltu â'r Clerc, Miss E Mair Jones

Cyfeiriad: Gwernllwyn, Milo, Llandybie, Rhydaman, SA18 3LZ
Ffôn: 01269 842 432
E-bostclerk@llanfihangelaberbythych.org.uk

Fel arall, defnyddiwch y ffurflen isod.

Eich enw:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn:

I ymateb i'ch ymholiad, efallai y bydd rhaid i ni rannu eich gwybodaeth gyda staff y Cyngor, Cynghorwyr a thrydydd partion. Os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn, cliciwch yma.

Ymholiad: